Schooluren

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
8.45-9.35 Les 1 Les 1 Les 1 Les 1 Les 1
9.35-10.25 Les 2 Les 2 Les 2 Les 2 Les 2
10.25-10.40 speeltijd speeltijd speeltijd speeltijd speeltijd
10.40-11.30 Les 3 Les 3 Les 3 Les 3 Les 3
11.30-12.20 Les 4 Les 4 Les 4 Les 4 Les 4
(tot 12uur)
12.20-13.30 speeltijd speeltijd speeltijd speeltijd
13.30-14.20 Les 5 Les 5 Les 5 Les 5
14.20-14.35 speeltijd speeltijd speeltijd speeltijd
14.35-15.30 Les 6 Les 6 Les 6 Les 6

Speeltijden, middagspeeltijd

We organiseren twee speeltijden (om 10.25 uur en 14.20 uur) en 1 middagspeeltijd (van 12.20 uur tot 13.30 uur).
Tijdens de speeltijd kan je kind een stuk fruit of gezonde koek eten.

Tijdens de middag breng je je boterhammen mee of eet je een warme maaltijd.  Je kan een drankje kopen tijdens de middagpauze: water, bruiswater, choco of melk.

Je kind mag de hele dag water drinken. Je geeft een gevulde drinkbus mee die op school kan bijgevuld worden.

We vragen om fruit of koek in een hersluitbaar doosje te stoppen. Zo kan er geen papier of plastic op de speelplaats terecht komen.

Toezichten

De school opent ‘s morgens om 8.30 uur.
Om 8.30 uur worden de kinderen bij IBO ‘ t Kloemke door de juffen opgehaald.
Na de klasuren is er toezicht tot 15.45 uur. Daarna worden de kinderen naar IBO ‘t Kloempke gebracht

Voor- en naschoolse opvang

Je kind kan naar op voor- en naschoolse opvang in De Kloemp gaan.

Kinderclub ’t Kloempke is een initiatief voor buitenschoolse kinderopvang,
georganiseerd door het gemeentebestuur en erkend door Kind en Gezin voor een capaciteit van 50 plaatsen.

Het IBO is geopend voor en na de schooluren, op schoolvrije dagen en vakantiedagen voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

Er wordt opvang voorzien van maandag t.e.m. vrijdag van 6.30 uur tot de school begint en vanaf het einde van de school tot 18.30 uur.
Op schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties is de kinderclub geopend van 6.30 uur tot 18.30 uur

.Schoolstraat 67
3380 Glabbeek
ibo@glabbeek.be
016/77.82.07
016/77.18.38

Verantwoordelijke: Wendy Vanwinckel

Inschrijvingsperiode

Alle kinderen zijn welkom bij ons.

Ons team heeft hard nagedacht en gewerkt aan het opvoedingsproject. Wij staan hier helemaal achter en verwachten dit ook van de ouders van onze leerlingen.
We zouden het heel erg appreciëren als je dit even leest.

Vind je ons opvoedingsproject ook helemaal top?
Dan kan je op elk moment in het jaar je kind komen inschrijven voor het schooljaar dat nu loopt of voor volgend schooljaar.

Je neemt contact met ons op:
Annemie.everaerts@vbsdeduizendpoot.be
016/77 75 20

Openklasdagen

Verschillende keren per jaar organiseren we een openklasdag voor de kinderen die voor het eerst naar school gaan.Terwijl de kinderen proeven van het leven in de klas, nodigen we de ouders uit voor een tas koffie of thee.

Er is ruimte om al je vragen te stellen. Wil je graag een rondleiding op school, dan tonen we onze school vol trots.

De datum van de volgende openklasdag vind je op de homepagina.

Elke instapdatum wordt vooraf gegaan door een openklasdag.

Voor het schooljaar 2022-2023 zijn dit de instap- en openklasdagen:

WELKOM

#warm
Onze school is een kleine school en daarin ligt juist onze kracht. In een kleine school is er ruimte voor een warme band tussen leraren, leerlingen en ouders wat ons met zekerheid groot maakt. Een constructieve, verbindende communicatie vinden we belangrijk: we willen samen met de kinderen en de ouders op zoek gaan naar de noden van elk kind en naar het beste voor elk kind. Onze schoolpoort staat letterlijk de hele dag open. Onze school hoort tot de scholengemeenschap Tumuli, die samenwerkt met de scholengemeenschap Korzo. Ook hier zitten we in een warm nest, waarbij we ondersteuning krijgen zowel op pedagogisch als op administratief gebied. Op die manier blijven we steeds op de hoogte van alle vernieuwingen zodat we deze kunnen integreren op de klasvloer. Wij profileren ons als een katholieke dialoogschool en dragen een warm hart toe aan mensen met een andere levensvisie of –houding.

Sterke ambities

#elk kind telt
Bij alles wat we doen, staat het kind centraal. Om te zorgen dat elk kind optimale onderwijskansen krijgt, is kwaliteitsvol onderwijs een must. We creëren daarom in elke klas een krachtige leeromgeving, waarbinnen het unieke van elk kind de basis vormt. We geloven in de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind. Daarom kiezen we voor een specifieke didactische aanpak, die rekening houdt met de verschillen tussen kinderen. Om de groeikansen van elk kind optimaal te laten verlopen, zetten we in op een gedifferentieerde aanpak.

Betekenisvol leren

#harmonisch ontwikkelen
We werken aan de harmonische ontwikkeling (hoofd, hart, handen) van de hele persoon. Dat betekent dat we inzetten op kennis, vaardigheden, attitudes en inzichten die kinderen nodig hebben om zelfredzaam en gelukkig te functioneren. Ons leeraanbod is gebaseerd op de eindtermen van de overheid en het leerplan van het katholiek onderwijs (ZILL). ZILL: ‘Zin in leren, zin in leven’ beklemtoont de noodzaak om alle leerinhouden te koppelen aan persoonsgebonden doelen zodat onze kinderen niet alleen cognitief maar ook als persoon sterker worden. Zo ontplooien zij zich om te functioneren in de wereld van vandaag en morgen. De persoonsgebonden doeleinden vind je terug in de “IK”-delen van onze visie. We werken aan een positief en rijk leerklimaat. De leerinhouden worden doorheen de verschillende leerjaren stapsgewijs opgebouwd. Onze leraren geven les op een begeleidende, coachende en ondersteunende manier. We dompelen onze kinderen onder in nieuwe, betekenisvolle contexten en bieden hen rijke ervaringen aan zodat ze hun eigen interesses ontdekken. Om het leren betekenisvol te maken, brengen we de maatschappij in de school en laten we de leerlingen proeven van wat er rond hen leeft.

Ik hoor erbij

#verbondenheid
We streven ernaar dat elk kind en elke leraar zich goed voelt en zichzelf kan zijn in onze school. Elk kind is uniek en heeft een plaats in onze school. We zetten sterk in op verbondenheid tussen kinderen, leraren en school en vinden het belangrijk dat iedereen deze verbondenheid kan voelen. Wie zich verbonden en goed voelt, komt tot leren.

Ik doe het zelf

#zelfsturing
We geloven dat elk kind de kracht heeft om zijn leerproces in handen te nemen en te sturen. Vanaf de kleuterschool starten we om hen die zelfsturing aan te leren . Wanneer de kinderen onze school verlaten, willen we dat ze uit zichzelf weten wat ze kunnen, wat ze nog niet kunnen en waarbij ze hulp nodig hebben. We streven ernaar dat ze zelfstandig hun school- en huiswerk kunnen plannen, uitvoeren en controleren.

Ik leer elke dag bij

#motivatie
Wie gemotiveerd is om te leren, zal groeien in zijn ontwikkeling. We trachten die motivatie bij onze kinderen zoveel mogelijk aan te wakkeren. Zij leren niet om hoge scores te behalen maar omdat ze zelf iets nieuws willen ontdekken of ergens sterker in willen worden. Zo leggen we de kiem tot levenslang leren.