Volg onze Facebook feed

Vacature voor directeur basisschool (m/v)

 

Even voorstellen

De vrije basisschool De Duizendpoot, is een dorpsschool met 230 kleuters en leerlingen in het Hageland, die veel belang hecht aan waarden als vriendschap, dienstbaarheid, verdraagzaamheid, eerlijkheid, respect, …

De school behoort tot de scholengemeenschap Tumuli en heeft één vestiging in Bunsbeek.

Het schoolbestuur werft thans een directeur aan voor onmiddellijke indiensttreding.

 

Functie

De directeur zal met visie en in navolging van de richtlijnen uitgevaardigd door het Katholiek Onderwijs Vlaanderen instaan voor het verstrekken van kwalitatief basisonderwijs in de Duizendpoot.  Dit onderwijs moet beantwoorden aan de in voege zijnde onderwijsnormen, aan de verwachtingen van de ouders en aansluiten met de christelijke waarden zoals het past in een dialoogschool en in de huidige veranderlijke maatschappelijke context.

Dit gebeurt door:

-   het geven van leiding en coaching aan leraren en ander personeel van de Duizendpoot op organisatorisch en pedagogisch vlak en met aandacht voor het welbehagen van de kinderen; 

-        het instaan voor het materiële en financiële beheer van de school in al haar aspecten; 

-     op te treden als enige vertegenwoordiger van de school naar buiten toe (met uitzondering van het bestuur) en een constructieve rol te spelen in structurele en organisatorische veranderingsprocessen die gestuurd worden door het Katholiek Onderwijs Vlaanderen;

-        het faciliteren van een gepaste en opbouwende participatie van ouders, leerkrachten en de lokale gemeenschap.

 

Hij/zij draagt op een empathische wijze respect uit, beschikt over de nodige autoriteit om beslissingen te nemen en uit te voeren.

De directeur is bekwaam om de schoolvisie voortdurend af te toetsen aan de veranderlijke maatschappelijke context. Hij/zij is tevens in staat om taken evenwichtig te delegeren en de nodige bijsturingen uit te voeren.

De opdracht van directeur wordt vervuld in dialoog en in goede verstandhouding met collega-directeurs en onder leiding van de coördinerend directeur.

Hij/zij is aanwezig op school tijdens de gewone schooluren en aanvaardt bovendien dat de werktijd wordt bepaald door wat de hem/haar toevertrouwde verantwoordelijkheid vraagt, zowel tijdens als buiten de normale schooltijd.

 

Profiel

 

        Persoonskwaliteiten

-      draagt respect uit, beschikt over de nodige autoriteit en ervaring om beslissingen te nemen en uit te voeren;

-      getuigt van een authentieke christelijke levenshouding en draagt de lokale parochiegemeenschap een warm hart toe;

-      is kindgericht;

-      is bereid om zich blijvend te professionaliseren;

-    heeft de ambitie om de kwaliteit van het onderwijs in de Duizendpoot kwalitatief op het hoogst mogelijke niveau te houden/brengen;

-      gaat uitdagingen niet uit de weg, o.m. op het vlak van leidinggeven, coachen, financieel beheer, enz.;  

-      zet in op het zorgbeleid; 

 

        Kwaliteiten van leiderschap

-      heeft uitstekende leiderschaps-, management-, sociale en communicatieve vaardigheden om de Duizendpoot te leiden wat, omwille van diverse specifieke omstandigheden, een bijzonder goede sturing vergt;

-     kan alle medewerkers van de Duizendpoot motiveren en coachen om zich, als één team, achter de door de directie uitgewerkte projecten en initiatieven te scharen;

-       heeft zelfvertrouwen, veel doorzettingsvermogen en vastberadenheid;

-      is voldoende flexibel en bereid om met (nieuwe) onderwijspartners samen te werken;

-   heeft de nodige communicatieve vaardigheden met inbegrip van luistervaardigheid om een positieve, waarheidsgetrouwe en gepaste informatie te verstrekken aan ouders en de lokale gemeenschap;

-      kan adviezen en concrete vragen uitgaande van ouders en de lokale gemeenschap evalueren, navolgen of afwijzen in functie van zijn/haar visie en de richtlijnen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen;

 

        Pedagogisch-didactische bekwaamheid

-      kent de nieuwe tendensen in het basisonderwijs en kan ze op een evenwichtige wijze integreren in de school;

-      kan het leerplan ZILL implementeren;

-      is vernieuwingsgericht: zoekt nieuwe werkvormen en didactische materialen, en wendt deze op een doelmatige manier én stimuleert het gebruik ervan bij de leerkrachten;

-      is bereid om zich in te werken in de onderwijsregelgeving;

-      is houder zijn van het vereist bekwaamheidsbewijs;

-      bezit relevante ervaring in het basisonderwijs.

 

Kandidaatstelling

Kandidaten sturen uiterlijk op 15 september 2018 het volgende digitaal[1] naar De heer Roel Aerts, coördinerend directeur: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;

-      een volledig curriculum

-      een tekst waarin ze hun kandidatuur motiveren

-      een tekst waarin ze hun visie op de functie uiteenzetten

-      de contactgegevens van min. twee relevante referentiepersonen.

Voor bijkomende inlichtingen kunnen kandidaten zich ook per mail wenden tot De heer Roel Aerts.

 

Procedure

Door de selectiecommissie weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Kandidaten worden telefonisch of schriftelijk op de hoogte gebracht.

De kandidaatstelling, correspondentie en gesprekken worden met de nodige discretie behandeld.

 

 

Namens het schoolbestuur

Karin Genoe, voorzitter

 [1] Enkel digitale documenten die voor zaterdag 15 september 24u00 toekomen worden aanvaard.  Het door technische problemen niet of te laat kunnen versturen kan niet als reden ingeroepen worden om een uitzondering hierop te vragen.

OPENDEURDAG & infodagen

LBC Antwerpen opendeurdag

OPENDEURDAG & infodagen

WAAR?
VBS De Duizendpoot, Schoolstraat 27, 3380 Bunsbeek
WANNEER?
Vrijdag 31 augustus
HOE LAAT?
Van 18u00 - 20u00

infodag kleuterschool, 1e leerjaar en 2e leerjaar
WAAR?
VBS De Duizendpoot, Schoolstraat 27, 3380 Bunsbeek
WANNEER?
Dinsdag 4 september
HOE LAAT?
Om 19u30

infodag leerjaar 3, 4, 5 en 6
WAAR?
VBS De Duizendpoot, Schoolstraat 27, 3380 Bunsbeek
WANNEER?
Donderdag 6 september
HOE LAAT?
Om 19u30

 

Verlofdagen schooljaar 2018-2019

 

 

Woensdag 26 september 2018: Pedagogische studiedag

Vrijdag 5 oktober 2018: Facultatieve verlofdag

Maandag 29 oktober 2018 tot 4 november 2018: Herfstvakantie

Woensdag 28 november 2018: Pedagogische studiedag

Maandag 24 december 2018 tot 6 januari 2019: Kerstvakantie

Woensdag 6 februari 2019: Pedagogische studiedag

Maandag 4 maart 2019 tot 10 maart 2019: Krokusvakantie

Maandag 8 april 2019 tot zondag 21 april 2019: Paasvakantie

Maandag 22 april 2019: Paasmaandag

Woensdag 1 mei 2019: Dag van de arbeid

Maandag 6 mei 2019: Facultatieve verlofdag

Donderdag 30 mei 2019: Hemelvaart

Vrijdag 31 mei 2019: Brugdag

 Maandag 10 juni 2019: Pinkstermaandag 

Nieuwsbrief

De laatste nieuwsbrief vind je onder het menu 'docs'!