Afwezigheid

AFWEZIGHEID EN LEERPLICHT 

We verwachten dat onze leerlingen aanwezig zijn op school tijdens de lessen en bij alle schoolactiviteiten, voor kinderen ouder dan zes jaar bestaat er immers leerplicht. Onder die leeftijd zijn kinderen niet leerplichtig, maar ook voor hen is een regelmatige deelname aan het schoolleven belangrijk! 

 

AFWEZIGHEID BIJ KLEUTERS

 

De afwezigheid van kleuters hoeft niet gewettigd te worden met een medisch attest, maar uit veiligheidsoverwegingen vragen we je om de klasjuf en/of de directeur kort te informeren over de afwezigheid van je kind. Een (on)regelmatige aanwezigheid bij kleuters is immers niet zonder gevolgen voor de overgang naar het eerste leerjaar en voor het verkrijgen en behouden van een studietoelage. 

 

AFWEZIGHEID BIJ LEERPLICHTIGE KINDEREN

Is je kind zes jaar of ouder? Dan valt hij of zij onder de wet van de leerplicht en verwachten we hem of haar regelmatig op school. Zal je kind toch afwezig zijn? Breng de school dan zo spoedig mogelijk op de hoogte! Je kan ons bereiken op 016 77 75 20 of op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Hier verneem je wanneer die afwezigheid gewettigd is: 

> afwezigheid wegens ziekte

  • minder dan 4 dagen - briefje van de ouders, maar slechts maximaal 4 keer per jaar, vanaf de 5de keer is een medisch attest verplicht
  • meer dan 3 opeenvolgende dagen - medisch attest

Doktersconsultaties bij een chronisch ziektebeeld hoeven niet telkens opnieuw geattesteerd te worden als er een medisch attest van het CLB beschikbaar is. Voor het overige vragen we om consultaties zoals bij de tandarts in de mate van het mogelijke buiten de schooluren te plannen.

 

> van rechtswege gewettigde afwezigheden

  • begrafenis of huwelijk van iemand onder hetzelfde dak of van een bloed- of aanverwant
  • bijwonen van een familieraad
  • oproeping of dagvaarding voor de rechtbank
  • maatregelen bijzondere jeugdzorg en jeugdbescherming
  • onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht
  • feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van het kind

De ouders bezorgen de school in deze gevallen zo spoedig mogelijk een officieel document of een geschreven verantwoording. 

 

> afwezigheden met (voorafgaandelijke) toestemming van de directeur

Deze uitzonderlijke afwezigheden kunnen enkel i.v.m.: 

  • overlijden van iemand hetzelfde dak of een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad
  • actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties

Deze afwezigheden zijn geen automatisme en geen recht. Ze bieden wel de mogelijkheid om in te spelen op specifieke situaties. Om in aanmerking te komen voor dit type aanwezigheid moeten ouders of voogd een aanvraag indienen bij de directeur en diens goed- of afkeuring afwachten. 

 

> problematische afwezigheden

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk, dat las je bovenaan al. Die heeft reeds voor kleuters gevolgen voor de toelating tot het eerste leerjaar, maar ook voor het verkrijgen en behouden van een schooltoelage. 

Bij elke niet-gewettigde afwezigheid verwittigt de school de ouders. Na meer dan 5 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek.