Communicatie met ouders

De ouders en de school zijn partners in de opvoeding van je kind. Het is om die reden belangrijk dat je zicht hebt op onze werking, dat je geïnformeerd wordt en blijft over de evolutie van je kind. We communiceren frequent via de schoolagenda, onze site en Facebook-pagina, maar wijzen jullie nog graag op deze mogelijkheden: 

INFORMELE CONTACTEN

Aarzel niet om op de klasleerkracht van je kind af te stappen bij eventuele vragen of problemen. Een openhartig gesprek met hem/haar leidt vaak spoedig tot goede oplossingen. De klasleerkracht werkt immers dagelijks met je kind en kent de leerling het best. Raak je er samen toch niet uit? Dan de tussenkomst van de zorgcoördinator soelaas bieden. Tot slot kan ook de directeur hierbij betrokken worden. 

FORMELE CONTACTEN

We organiseren daarnaast jaarlijks een opendeurdag, infoavonden en oudercontacten waarop leerkrachten en ouders de koppen bij elkaar steken en informatie uitwisselen.