Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit drie geledingen (ouders, personeel en lokale gemeenschap), ieder met een gelijk aantal vertegenwoordigers. De schoolraad heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. Elk lid van de schoolraad onderschrijft het opvoedingsproject van de school. Dit project is na te lezen in onze infobrochure met schoolreglement. 

Tot op heden bestaat de schoolraad uit deze leden: 

Voorzitter:

      Klaas Ghesquiere

Pedagogische raad

  • Liesbeth Boyen
  • Kizzy Mans
  • Sarah Engelen

Ouderraad

  • Michaël Bruyninkx
  • Werner Heijlen
  • Els Vangoidsenhoven

Lokale gemeenschap

  • Antoon Vanbergen (secretaris)
  • Paula Willems      
  • Gert Janssens