Ouderraad

Ouders blijven de eerste en belangrijkste opvoeders van hun kinderen. Wanneer ouders hun kind naar onze basisschool sturen, willen wij de opvoedingsverantwoordelijkheid met hen delen. School en ouders bouwen immers samen aan de totale ontwikkeling van het kind.

In het algemeen streeft de school ernaar ouders te laten meedenken over het schoolgebeuren. Via de ouderraad proberen we een klimaat te scheppen waarin alle ouders hun betrokkenheid kunnen waarmaken. Zo kan ieder op een opbouwende manier meewerken aan een verbetering van de opvoeding van alle leerlingen, thuis en op school. 

De rol van de ouderraad is drievoudig: 

  • vertegenwoordiging van de ouders in de contacten met de school. In dialoog met alle betrokkenen wil de ouderraad meehelpen om het goede onderwijs van onze school te behouden en verder uit te bouwen
  • actieve medewerking bij de verschillende activiteiten in en van de school
  • ontwikkeling van eigen initiatieven zoals het 1000-pootium, een boekenbeurs, een wafelverkoop, een quiz, ... 

Met de opbrengst van haar eigen initiatieven - waarvoor hartelijk dank! - financiert de ouderraad al verscheidene jaren het wekelijkse fruit op school voor de kinderen. Ze zorgde voor de aanleg van een speelplaats voor de allerkleinsten, voor groene accenten en voor nieuw spelmateriaal in de spelkoffers voor kleuter- en lagere school. 

 

 

In 2018-2019 ziet het ledenbestand er zo uit:  

Ilse Poffé 
Elke De Prins 
Michaël Bruyninckx 
Sigrid Vangoidsenhoven
Sandra Imbrechts
Nele Donvil
David Deconinck
Sara-Jane Deputter
Marijke Vanzurpele
Sven Willems
Sofie Maleve